سلام دوستان گرامی 

 

طبق  برسی  های تیم آی پی ثابت  اختلال  شدید سراسری  بر روی پروتکل open مشاهده شده 

در صورت ایجاد  اختلال در اتصال برای  شما می توانید از پروتکل cisco بر روی  همان ای پی ثابت خود استفاده نمایید 

 

لیست سرور های سیسکو 

 

هلند  : 

 

ch10.ipsabet.com 

ch9.ipsabet.com 

ch8.ipsabet.com 

ch7.ipsabet.com 

ch6.ipsabet.com 

ch5.ipsabet.com 

185.212.200.109

185.212.200.148

185.212.200.194

 

فرانسه 

fr3.ipsabet.com

145.239.116.16

145.239.116.17

 

فنلاند 

95.217.100.131

 

آموزش اتصال به سیسکو 

 

ویندوز  »  https://panel.ipsabet.com/index.php?rp=/knowledgebase/14/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2.html

 

مک بوک  »   https://panel.ipsabet.com/index.php?rp=/knowledgebase/9/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-Cisco-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9.html

 

آیفون   »  https://panel.ipsabet.com/index.php?rp=/knowledgebase/7/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-Cisco-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.html

 

اندورید  »  https://panel.ipsabet.com/index.php?rp=/knowledgebase/6/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-Cisco-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF.html

 

آموزش  کیل سوییج در مرورگر    » https://panel.ipsabet.com/index.php?rp=/knowledgebase/5/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-Kill-Switch-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-Extentions.html

 

 

 Friday, July 2, 2021

« بازگشت