مقالات

 آموزش Kill Switch بر روی مرورگر کروم با استفاده از Extentions

آموزش Kill Switch بر روی مرورگر کروم با استفاده از Extentions  

 آموزش Kill Switch در نرم افزار OpenV

آموزش Kill Switch در نرم افزار openV  

 آموزش اتصال OpenV در موبایل های اندروید

آموزش اتصال OpenV در موبایل های اندروید ابتدا نرم افزار OpenV را از لینک زیر دانلود کنید لینک...

 آموزش اتصال l2tp در آیفون

آدرس سرور : 185.212.202.34   :طبق ویدیو آموزشی مراحل راه اندازی برنامه را طی کنید   

 آموزش اتصال l2tp در اندروید

آدرس سرور : 185.212.202.34 :طبق ویدیو آموزشی مراحل راه اندازی برنامه را طی کنید 

 آموزش اتصال l2tp در مودم و روتر

آدرس سرور : 185.212.202.34   :طبق ویدیو آموزشی مراحل راه اندازی برنامه را طی کنید

 آموزش اتصال l2tp در مک

آدرس سرور : 185.212.202.34   :طبق ویدیو آموزشی مراحل راه اندازی برنامه را طی کنید

 آموزش اتصال به سرویس l2tp-pptp در ویندوز

ابتدا برنامه را از لینک زیر دانلود و نصب نمایید : لینک نصب برنامه :...

 آموزش اتصال به سیسکو در ویندوز

آموزش اتصال سیسکو در ویندوز ابتدا نرم افزار سیسکو را از لینک زیر دانلود کنید لینک نصب برنامه :...

 اتصال به Cisco در موبایل های آیفون

آموزش اتصال سیسکو در موبایل های آیفون ابتدا نرم افزار سیسکو را از لینک زیر دانلود کنید لینک نصب...

 اتصال به Cisco در موبایل های اندروید

آموزش اتصال به Cisco در موبایل های اندروید ابتدا نرم افزار cisco را از لینک زیر دانلود کنید...

 اتصال به Cisco در مک

آموزش اتصال سیسکو در مک ابتدا نرم افزار سیسکو را از لینک زیر دانلود کنید لینک نصب برنامه :...

 اتصال به OpenV در موبایل های ایفون

 اتصال به OpenV در موبایل های ایفون ابتدا نرم افزار OpenV را از لینک زیر دانلود کنید  لینک نصب...

 اتصال به OpenV در مک

آموزش اتصال OpenV در مک ابتدا نرم افزارOpenV را از لینک زیر دانلود کنید   لینک نصب :...

 اتصال به OpenV در ویندوز

اتصال به OpenV در ویندوز ابتدا برنامه OpenV را از لینک زیر دانلود و نصب نمایید لینک نصب برنامه...