کتاب معامله به روش وارن بافت اثر ریچارد جی کانرز

750,000ریال

کتاب معامله به روش وارن بافت اثر ریچارد جی کانرز انتشارات آرادکتاب

کتاب معامله گر منظم ایجاد و پرورش دیدگاه یک برنده در بازار سهام اثر مارک داگلاس

1,400,000ریال

کتاب معامله گر منظم ایجاد و پرورش دیدگاه یک برنده در بازار سهام اثر مارک داگلاس انتشارات آراد کتاب

کتاب تحلیل و معامله گری در بازار به روش بیل ویلیامز اثر محمد پورانی و محمدرضا پورانی

1,100,000ریال

کتاب تحلیل و معامله گری در بازار به روش بیل ویلیامز اثر محمد پورانی و محمدرضا پورانی انتشارات آرادکتاب

کتاب معامله گری به روش ایچیموکو اثر سعید روندی

990,000ریال

کتاب معامله گری به روش ایچیموکو اثر سعید روندی انتشارات آراد کتاب